Yönetici Nedir?

“Yönetici”, WordPress’de bir kullanıcı rolüdür. WordPress’i kurma işlemini yapan bir kişi, yükleme sırasında tanımlanan kullanıcı adı ve parola ile yeni bir kullanıcı oluşturur. Oluşturulan bu kullanıcıya otomatik olarak yönetici rolü atanır. Yönetici rolüne sahip bir kullanıcı WordPress web sitesinde tüm işlemleri gerçekleştirebilecek tüm yetkilere sahiptir.

Yönetici rolüne sahip kullanıcılar siteye yeni yöneticiler ya da farklı rollere sahip kullanıcılar ekleyebilir. Bir kullanıcıya yönetici rolü atarken bu kullanıcıların sitede bütün yetkilere sahip olacağının unutulmaması gerek. Aksi durumda istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.

Yönetici rolüne sahip kullanıcılar WordPress’i yeni sürümlerine yükseltebilir. Tema veya eklenti ekleyip silebilir. Yerleşik kod düzenleyicisi ile temaların ve eklentilerin kodlarını düzenleyebilir. Yeni kullanıcılar ekleyebilir silebilir. Yazı, sayfa, kategori, etiket, zengin medya öğeleri gibi içerikleri yönetebilir. Bu yetkilerin tamamına sahip tek kullanıcı rolüdür.

Çoğu durumda bir sitede bir yönetici bulunur. Eğer WordPress’in multisite özelliği aktif hale getirilir ve bir site ağı oluşturulsa yönetici rolünün bazı özellikleri yeni bir kullanıcı rolü olan süper yöneticiye aktarılır. Süper yöneticiler ağdaki tüm sitelerde tam yetkiye sahipken yönetici rolündeki kullanıcılar yalnızca yönetme yetkisi verilen siteler üzerinde düzenleme yapabilirler.

Benzer Kullanımlar:  Admin
Orijinali - Kökeni:  Administrator